Möte med andra hundar
– en trevlig händelse ….. eller?

Vi har alla ett förhållande till möten. Vår uppfattning
grundar sig på hur vi är som personer samt tidigare erfarenheter. Har vi
dessutom hund så blir möten ofta oerhört mycket mer komplicerade. Den har ju
också en personlighet och tidigare erfarenheter.

Den mötande och dennes hund har ju också individer med olika
personligheter och erfarenheter.

Hur är din sinnesstämning inför möten, vilken attityd har du?
Vad tror du kommer att hända, hur känner du dig (lugn, spänd, osäker, glad,
rädd)? Allt kommer att påverka hur din hund upplever situationen. Vilket i sin
tur påverkar den mötande och dennes hund.

Upprörda känslor hos någon kan påverka upplevelsen negativt för
samtliga.

Genom att själv vara lugn och ha tränat din hund att vara
lugn och lita på att du tar ansvaret vid mötet, har du gjort vad du kan för att
det ska bli – just en trevlig händelse.