Hundar genomskådar ”ledarskapsträning”

Enlig ledande hundforskare är hundar ungefär lika smarta som
tvååriga barn. De förstår i snitt över 150 ord och klarar av att tänka väldigt
beräknande- För lite mat kan de till exempel lura både människor och andra hundar.

Nu har amerikanska veterinärer vid University of Bristol
funnit att jyckarna också är för kloka för förtryckande dressyr. Veterinärer
har studerat hundars flockbeteende och funnit att de inte alls är ute efter att
klättra i rangskala i sin familj, vilket ofta påstås. Man kan därför döma ut så
kallad ”ledarskapsträning” – hunddressyr som tillämpar dominansmetoder som att
trycka ner eller skrämma hunden. Detta leder inte till lydnad, menar forskarna,
utan snarare till ångest, rädsla och aggressivitet.

Källe:
Journal of Veterinary Behavior, Clinical Applications and Reserch.

Notisen kommer från Apotekets tidning nr 4/2009