Spårträning är enligt vår
uppfattning något av det roligaste man kan göra med sin hund. Det finns
oändligt många sätt att utnyttja och utveckla hundens medfödda förmåga att
spåra.

Att spåra är något nästan
alla hundar gör gärna och ofta. Mycket tidigt i livet börja valparna träna sig
att spåra.

. Spårträning kräver att våra
hundar använder många av sina egenskaper samtidigt. Utvecklingsmöjligheterna är
närmast oändliga. Tränar du spår aktiverar och stimulerar du din hund optimalt.
Det är många detaljer som tillsammans skapar ett spårhundekipage och det är
viktigt att vi verkligen lär hunden hur vi vill att den skall utföra sitt
arbete. Med fel spårträning kan vi skapa stressade och frustrerade hundar.

Under året har vi fått möta
många härliga hundar och förare som med öppna sinnen och stor nyfikenhet
deltagit på våra kurser i personspår. För oss har det varit underbart att se
hur stolta och malliga hundar och förare sett ut efter kurshelgen. Många har
beskrivit sin hundkompis i lyriska ordalag.

Vi säger tack till er vi fått följa och lycka till
i fortsättningen – på rätt spår!